Local Food Nodes
Missa inte vår app - Local Food App - som finns tillgänglig till din mobil

Det här är Local Food Nodes

Local Food Nodes skapar kopplingar direkt mellan matproducenter och matkonsumenter utan mellanhänder. Samtidigt stärker vi möjligheterna att öka andelen lokalproducerad mat som utan omvägar hamnar på våra tallrikar. Vi möjliggör direkta transaktioner, resilienta samhällen och att sätt att återfå närheten till maten vi äter och hur den är producerad. Local Food Nodes är ett öppet, transparant verktyg som bygger på en vilja att göra maten lokal igen.

4125
Användare
100
Noder
317
Producenter

Tillsammans gör vi maten lokal

Vi tror på människors möjlighet till egenmakt och medbestämmande runt våra grundläggande behov. Att gemensamt kunna skapa oss högre resiliens som individer och samhällen i alla flöden vi är beroende av. Mat, ekologi, ekonomi och vår personlig integritet.

Card image cap

Handla lokalt

Skapa ett användarkonto enkelt och gratis. Hitta lokala utlämningsplatser som passar dig och börja botanisera bland tillgänglig mat. Bli stöttande medlem och förboka sedan mat direkt från dina lokala producenter och hämta upp den på givna tider och platser.

Card image cap

Starta utlämningsplats

Vill du stärka den lokala maten i ditt närområde? Vem som helst kan skapa en utlämningsplats var som helst och göra den sökbar på kartan för båda producenter och konsumenter.

Card image cap

Sälj lokalt

Sälj dina produkter direkt mot slutkonsument, helt utan mellanhänder. Leverera till de utlämningsplatser som passar dig. Administrera dina ordrar och ta betalt på det sätt som passar dig, direkt av dina kunder och helt utan intäktsbortfall.

Local Food Impact
Grafer och statiskt för handel med lokal mat

Mer statistik

Framtidens matförsörjning
Välj själv hur mycket du vill vara med och betala

Genom att bli medlem medfinansierar du satsningar på att göra maten mer lokal igen. Tillsammans skapar vi ekonomiska förutsättningar för att stötta nya former av lokal organisering och en mer lokal matmarknad. Med våra gemensamma insatser kan vi tillsammans staka ut riktingen för framtidens matförsörjning och skapa oss gemensamma resurser för bättre möjlighet till påverkan.

Läs mer om medlemskap

Ekonomi

Local Food Nodes bygger på full transparens i sitt ekonomiska resonemang. Alla transaktioner som sker i föreningen är öppna och redovisas här med regelbundna uppdateringar. Gå till ekonomisidan för mer detaljerad information och redovisning av de ekonomiska ställningstagandena och hur vi jobbar inkluderande för alla som väljer att stötta projektet.

Längtan att göra maten lokal igen

Vi skapar Local Food Nodes för att möjliggöra nya kopplingar direkt mellan matproducenter och matkonsumenter samtidigt som vi vill stärka de lokala kopplingar som redan finns. Vi vill möjliggöra direkta transaktioner, resilienta samhällen och återfå närheten till maten vi äter och hur den är producerad. Vårt mål är att maten ska bli lokal igen.

Resultatet är ett öppet digitalt verktyg där producenten presenterar sina varor, konsumenten bokar mat och betalar direkt till producenten. Utlämning och upphämtning av varorna sker sedan på en förutbestämd tid och plats, en nod (namnet kommer från konceptet “noder i ett nätverk”), där alla konsumenter och producenter samlas. På det viset kan du som konsument hämta upp varor från flera producenter på samma gång och som producent kan du lämna ut till flera kunder samtidigt.

Med Local Food Nodes vill vi också skapa ett öppet och kollaborativt crowdfunding-verktyg för att främja utvecklingen av framtida matsystem, friskare jordbruk och mer lokalekonomisk aktivitet.

Genom att använda plattformen och stötta projektet blir du medskapare och medfinansiär till en ny modell för produktion och distribution av lokal mat. Årliga medlemsavgifter, som du som användare själv sätter storleken på, kommer att hjälpa till att göra denna modell precis så användbar som vi tillsammans bestämmer oss för att göra den.

Välkommen till Local Food Nodes, en plattform där vi skapar lokala matsystem, tillsammans.

#Let's go local

Local Food Nodes stöds av