Torkade trattkantareller

Torkade trattkantareller a 20 g\påse plockade i skogarna kring Smålandsgränsen. Torkade och packade i 20 gramspåsar. 40 Kr per påse

Place your order

You need to login to order.