Bygdens Saluhall Strömstad

  • Follow
  • Oscarsplatsen, mellan Café Backlunds och turistinformationen, 45235 Strömstad
  • 2020-08-07
  • 16:30 - 17:30

Lokala producenter träffas varje fredag eftermiddag på Oscarsplatsen i Strömstad, alltså det lilla torget mellan café Backlunds och turistinformationen. Här kan du handla utan mellanhänder, lära känna odlare och djuruppfödare och få en trivsam avrundning på arbetsveckan. Sista fredagen varje månad har vi långöppet, dvs finns på plats hela två timmar.  

Bygdens Saluhall Strömstad har initierats av projektet Mat & Folk: Ett Leaderprojekt som ska lyfta lokala matproducenter i Strömstad och Tanum, och koppla samman med konsumenter. Projektet pågår hösten 2018 t o m året ut 2019. Nu avvecklas projektet men Bygdens Saluhall lever kvar.