Välkommen till REKO-Ring Lund,som arbetar för ekonomiskt hållbar och decentraliserad livsmedels-produktion/-distribution ur ett omställningsperspektiv.Här kan du aktivt stödja lokal matproduktion samtidigt som du får fantastiska produkter genom att förbeställa direkt från olika lokala producenter. Utlämning av beställda varor sker varannan fredag på Värpinge Golfbanas parkering vid NOVA. Du når den helst till fots, cykel eller med lokalbuss nummer 5. Vår facebookgrup Reko-Ring Lund används som en kommunikationsgrupp. Gå gärna med i den. 

Producenter (med f-skatt) av ekologiska varor har företräde om platsbrist uppstår. Vi bjuder in producenter som kompletterar varandra och vi kommunicerar via den slutna FB-gruppen REKO-Ring Lund, endast producenter

Follow REKO-Ring Lund so you always have a short cut back to the page and to get notications when anything is updated.
  • 66
    Locals
  • 4
    Products
  • -
    circulated

Producers