Reko-ring Södra Sandby

Välkomen till Reko.ring Södra Sandby

Här kan du förbeställa lokalt producrad mat direkt från konsumenten. Utlämning sker på parkeringen utanför PoG  i Södra Sandby. Vår facebookgrup Reko-ring Södra Sandby används som en kommunikationsgrupp. Gå gärna med i den. Utlämningen sker mellan 18.00-18.30 varannan måndag.

Riktlinjer producenter. 

- Alla varor måste vara beställda i förväg.

- Det är producenternas eget ansvar att reglerna framförallt runt livsmedel, redovisning och skatt följs. 

-Gå med i Reko-ring Södra sandby Producenter på facebook. Där sker mycket av vår kommunikation mellan oss producenter. 

Follow Reko-ring Södra Sandby so you always have a short cut back to the page and to get notications when anything is updated.
  • 55
    Locals
  • 165
    Products
  • 10 EUR
    circulated

Producers