Erbéus & Jarlöv Arkitekter AB / Stuveröd Gårdshandel

  • Stuveröd 242, 451 78 Fiskebäckskil

Welcome to Erbéus & Jarlöv Arkitekter AB / Stuveröd Gårdshandel

Gården är den södra av tre i vår lilla bullerby Stuveröd. Ett gammal kustnära jordbruk i naturvårdsområde.

Vi bor och arbetar hemifrån som egenföretagande arkitekter med byggnadsvård och restaurering som huvudsyssla. Landsbygdsfrågorna berör oss starkt och vi vill verka för det goda livet på landet, bevarande av betes- och ängsmarker i öppna och tillgängliga landskap.

Vi håller lantrasdjur, svenska allmogefår och gammalsvensk dvärghöna i levande genbanker. Biodling och egen honungstillverkning kompletterar lammkött, skinn och tovade gårdprodukter som vi har till försäljning.