Gröna Tomtebo

  • 1
    Followers
  • 1
    Nodes
  • 5
    Products

Information

Gröna Tomtebo säljer eventuellt överskott av både färska grönsaker och förädlade produkter.

Odling sker i växtföljd, utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Gynnar biologisk mångfald och drar nytta av varje säsong.