Medfinansiera framtidens mat!

Bli medlem och medskapa nya matsystem

Som medlem är du med och finansierar utvecklingsarbete för framtidens matsystem, och som medlem kan vi alla vara med och påverka riktingen för vilken utveckling vill vi se kring maten vi äter.

Medlemsavgifterna används för att successivt öka mängden mat som produceras och konsumeras lokalt, för stöttning av lokalt jordbruk, lokal matdistribution och för stärkande av lokalekonomier. Först genom att möjliggöra utvecklingen av plattformen och därefter genom en fond för lokal utveckling som transparant kommer kunna distribueras pengar till insatser för att öka andelen mat som är odlad och konsumerad lokalt. .

Local Food Nodes är alltså ett verktyg med öppen källkod, som även möjliggör gräsrotsfinansiering av digital infrastruktur, lokal utveckling och olika initiativ som behövs för att göra vår livsmedelsförsörjning lokal igen. Storleken på medlemsavgiften är valfri och du bestämmer själv hur mycket eller lite du känner du vill och kan vara med och bidra med. När du blir en stödmedlem så medfinansierar du utvecklingen av framtidens lokala matförsörjning.

428
Antal stöttande medlemmar
177 SEK
Genomsnittlig medlemsavgift
Skapa konto

Genom att skapa ett konto godtar du följande villkor.

Såhär används medlemsavgiften

Varje år sätter vi en årsbudget som skall täcka kostnaderna för att bära, driva och vidareutveckla själva plattformen. Alla intäkter som överstiger den årsbudgeten kommer att återinvesteras i satsningar för att främja lokal mat. Detta genom en lokal matutvecklingsfond. Mer information om förvaltningen av denna fond kommer snart att finnas tillgänglig.

Full transparens

Transparens och öppenhet är nyckelfaktorer som krävs för att bygga förtroende och möjliggöra samverkan och skapa direktrelationer mellan producenter och konsumenter. På samma sätt ser vi det nödvändigt att en gemensam digital plattform, utvecklingsverktygen vi använder oss av och behöver, samt de ekonomiska medlen också måste vara helt öppna och transparenta.

Därför är Local Food Nodes en plattform med helt öppen källkod och där alla ekonomiska transaktioner är helt transparenta utåt. Vi kommer visa exakt hur mycket vi får in i avgifter och sponsorskap samt exakt vilka utgifter alla medel går till. Vi skapar också mätvärden baserat på ativiteten på plattformen för att kunna följa hur väl vi når våra mål med organsiationen och plattformen. Det kommer vara mätvärden som hur många nya relationsbyggande möten som genomförts med plattformen, mängden pengar som cirkulerar lokalt och hur långa avstånd den lokala maten faktiskt har färdats från prodcent till slutkund. Dessa siffror kommer att publiceras på siten både för hela plattformen och indinviduellt per utlämningsplats.

Vi håller också på att skapa en styrande struktur för den ekonomiska föreningen och plattformen som där vi som utvecklare, nodadministratörer, producenter och kunder tillsammans kommer att arbeta fram vad vi ska jobba med att utveckla samt hur pengarna ska spenderas. Mer om detta kommer snart.