Som medlem är du med och finansierar utveckling av framtidens matsystem. Vi kan alla vara med och påverka riktingen för vilken utveckling vi vill se kring maten vi äter.

Medlemsavgifterna stödjer arbetet med att successivt öka mängden mat som produceras och konsumeras lokalt. De stödjer lokalt jordbruk, lokal matdistribution och lokala ekonomier. Först genom att möjliggöra utvecklingen av plattformen, och därefter genom en fond för lokal utveckling som transparant kommer kunna distribuera pengar till insatser för att öka andelen mat som är odlad och konsumerad lokalt.

Local Food Nodes är ett verktyg med öppen källkod, som även möjliggör gräsrotsfinansiering av digital infrastruktur, lokal utveckling och olika initiativ som behövs för att göra vår livsmedelsförsörjning lokal igen. Storleken på medlemsavgiften är valfri och du bestämmer själv hur mycket eller lite du känner att du vill och kan bidra med. När du blir stödmedlem medfinansierar du utvecklingen av framtidens lokala matförsörjning.

Så här används medlemsavgiften

Varje år sätter vi en årsbudget som skall täcka kostnaderna för att bära, driva och vidareutveckla själva plattformen. Alla intäkter som överstiger den årsbudgeten kommer att återinvesteras i satsningar för att främja lokal mat. Detta genom en lokal utvecklingsfond. Mer information om förvaltningen av denna fond kommer att finnas tillgänglig.

Full transparens

Transparens och öppenhet är nyckelfaktorer som krävs för att bygga förtroende och möjliggöra samverkan och skapa direktrelationer mellan producenter och konsumenter. På samma sätt ser vi det som nödvändigt att en gemensam digital plattform, utvecklingsverktygen vi använder oss av och behöver, samt de ekonomiska medlen också måste vara helt öppna och transparenta.

Därför är Local Food Nodes en plattform med helt öppen källkod och alla ekonomiska transaktioner är helt transparenta utåt. Vi kommer visa exakt hur mycket vi får in i medlemsavgifter och sponsorskap samt exakt vilka utgifter alla medel går till. Vi skapar också mätvärden baserat på ativiteten på plattformen för att kunna följa hur väl vi når våra mål med organsiationen och plattformen. Det kommer vara mätvärden som hur många nya relationsbyggande möten som genomförts med plattformen, mängden pengar som cirkulerar lokalt och hur långa avstånd den lokala maten faktiskt har färdats från prodcent till slutkund. Dessa siffror kommer att publiceras på siten både för hela plattformen och specificerat per utlämningsplats.

Vi håller också på att skapa en styrandestruktur för den ekonomiska föreningen och plattformen där vi som utvecklare, nodadministratörer, producenter och kunder tillsammans kommer att arbeta fram vad vi ska utveckla vidare samt hur pengarna ska spenderas. Mer om detta kommer snart.

Skapa konto

Används endast när en producent behöver komma i kontakt med dig.
Genom att skapa ett konto godtar du följande
eller logga in