Fältenborg gård

Thursday 18:30 every week
Fältenborg 6220 26873 Billeberga

Thursday 18:30

every week
Select pick-up dates
Fältenborg gård

Utlämningsplats för gårdens grönsaker.

Info
19
Locals
4
Producers
8.1km
Average distance
producent - nod

Pick-up spot
Fältenborg 6220 26873 Billeberga
Thursday 18:30

Find our communication group

Contact node admin on faltenborggard@gmail.com