Kristdalas Matnod

Wednesday 17:00 once a month
Kristdala torg 57091 Kristdala

Wednesday 17:00

once a month
Select pick-up dates
Kristdalas Matnod

Välkommen att beställa lokalproducerad mat med leverans till Kristdalas Matnod. Från matproducenten till konsumenten helt utan mellanhänder. Kontakta gärna nodadmin om du har frågor eller önskemål!

Info
20
Locals
5
Producers
15.5km
Average distance
producent - nod

Pick-up spot
Kristdala torg 57091 Kristdala
Wednesday 17:00

Find our communication group
Find our producer communication group

Contact node admin on annicka@hssloskarshamn.se