Lammskinn - Jättestort långthårigt svartbrunt

Backaly
Product information

Hantverksgarvade lamm- och fårkinn av finaste sort.

Vackert garvade lammskin från våra Gotlands- och Liescesterfår.

Finns som vackert kortklippta och som varmt och gosigt långt klippta.

Skinnen är hantverksmässigt garvade på det lilla garveriet i Småländska Flygfors.

Varje skinn är indivduellt prissatt baserat på storlek, färg och kvalitet.

Producer
Backaly
Billinge 2209, 24195 Billinge

Liten gård i Billinge med självförsörjningsambitioner. Föder upp lantrasankor-, får- och höns samt odlar giftfritt i liten skala.

Överskottet säljs via Local Food Nodes.

Order

There are no bookable dates