Reko-ring Södra Sandby

Mondays 18:00 every second week
Sandby 101 24791 Södra Sandby

Mondays 18:00

every second week
Select pick-up dates
Reko-ring Södra Sandby

Välkomen till Reko.ring Södra Sandby

Här kan du förbeställa lokalt producrad mat direkt från konsumenten. Utlämning sker på den lilla gårdsbutikens parkering mellan lund och Sandby. Vår facebookgrup Reko-ring Södra Sandby används som en kommunikationsgrupp. Gå gärna med i den. 

Riktlinjer producenter. 

- Alla varor måste vara beställda i förväg.

- Det är producenternas eget ansvar att reglerna framförallt runt livsmedel, redovisning och skatt följs. 

-Gå med i Reko-ring Södra sandby Producenter på facebook. Där sker mycket av vår kommunikation mellan oss producenter. 

Info
38
Locals
5
Producers
13.8km
Average distance
producent - nod

Pick-up spot
Sandby 101 24791 Södra Sandby
Mondays 18:00

Find our communication group
Find our producer communication group

Contact node admin on infodenlillagardsbutiken@gmail.com

Images