+ extra ägg andel

Backaly
Product information

Vill du ha extra ägg till din andel kan du göra ett tillägg med denna produkt

med + ägg får du 6 st ägg ytterligare per v.

Alltså totalt 12 st /v

OBS: Produkten är endast till som tillval för befintliga andelsägare.

Producer
Backaly
Billinge 2209, 24195 Billinge

Liten gård i Billinge med självförsörjningsambitioner. Föder upp lantrasankor-, får- och höns samt odlar giftfritt i liten skala.

Överskottet säljs via Local Food Nodes.