Urbenada Fårstekar, frysta

Backaly
Product information

Urbenad stek.

4 st urbende frysta fårstekar från fjolårslammen finns nu att boka. Stekarna väger ca 2,4-2,6 kg styck.

Info

Backalys får är uppväxta på naturbete och grovfoder med utevistelse året runt.

Producer
Backaly
Billinge 2209, 24195 Billinge

Liten gård i Billinge med självförsörjningsambitioner. Föder upp lantrasankor-, får- och höns samt odlar giftfritt i liten skala.

Överskottet säljs via Local Food Nodes.