Ytterfilé får, fryst

Backaly
Product information

Fina ytterfiléer av fjålårsbaggar.
Stora och fina med vikt på ca 1 kg/styck

Backalys får är uppvuxna på naturbete och grovfoder med utevistelse året om.

Producer
Backaly
Billinge 2209, 24195 Billinge

Liten gård i Billinge med självförsörjningsambitioner. Föder upp lantrasankor-, får- och höns samt odlar giftfritt i liten skala.

Överskottet säljs via Local Food Nodes.