Välkommen till sidan för data, statistik och sifferfakta kring handel med lokal mat utan mellanhänder. Denna sida planerar vi fördjupas och byggs ut efterhand med relevant data för effektmätning, som forskningsunderlag och för att ge en helthetsbild kring utveckling av påverkan runt handel med lokal mat.