Local Food App

Nästa fas i denna lokala matresa

Local Food App doesn't work at the moment. While building the new web site we did a lot of backend changes to improve the performance and stability of the system. These changes affected the app too. We're working on fixing the issues with the app and to have it up and running as soon as possible, but expect the work to take a few weeks.

Local Food App serves as a consumer tool to easily find local food delivery locations, and you can easily order available products for upcoming delivery dates. The following features are in the app's first version.

 • Skapa konto
 • Gör donation
 • Hitta dina lokala utlämningsplatser
 • Köp tillgängliga produkter
 • Se dina beställningar
 • Få meddelanden om dina kommande hämtningar och nya produkter.

Framtida utveckling

We will maintain and continuously improve the app but also further develop it with new requested features. Here's a part of what we plan to do.

 • Betala dina beställningar direkt i appen
 • Kommentarer på produkter
 • Skapa produkter i appen
 • Följ enskilda producenter
 • Dela annonser i sociala medier
 • Fler relevanta notifikationer

2015 Startade som en förstudie.

Projektet började på sensommaren 2015, efter flera års marinerande som idé om hur man kan börjad handla med lokal mat, helt utan mellanhänder. Projektet tog sin start genom förstudien "Småskalig konsumentstödd matproduktion (CSA)" projektlett av Albin Ponnert, som anställd av Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva”

2016 Bygdens Saluhall Röstånga - Sveriges första utlämningsplats för lokal mat

In the beginning of 2016, the concept development of direct trade of local produced food began, as well as the technical implementations of the digital prototype platform "Bygdens Saluhall". The following summer we set up Sweden's first delivery point for local food without intermediaries in the village Röstånga; Bygdens Saluhall Röstånga

2017. Local Food Nodes, en öppen digital plattform

Hösten 2016 började vi arbeta med nästa fas av projektet, en öppen digital infrastruktur. I maj 2017 släpptes webbplatsen Local Food Nodes som ett öppet verktyg för handel och organisering av lokal mat.

2018 Local Food App

I juni 2018 går vi in i nästa fas av projektet genom att släppa den lokala appen Local Food App. Ett verktyg som ytterligare förenklar handeln med lokalproducerad mat, utan mellanhänder. Vi hoppas och tror att appen kommer att riva ytterligare hinder för att göra maten mer lokal igen.