Stöd utveckling av framtidens matsystem - Donera valfri summa.

Vi bygger denna plattform eftersom vi tror på ett Internet där vi kan engagera oss i verkliga relationer, där sociala kontakter kan frodas och blomstra utan att vi behöver ge upp vår personliga integritet. Istället för att vi är produkten som säljs till okända tredje parter, så tror vi på ett Internet som förbättrar och driver verkliga mänskliga relationer, där vi som individer känner oss trygga i att aldrig vara verktyg för okända ändamål, som kartlägger våra beteenden och används för att tjäna pengar och skapa påverkan utan vår vetskap eller insyn.

Vi tror inte någon skall tvingas var en produkt som säljs vidare, för att vi skall kunna koppla oss samman som individer.

I stället för traditionella online-affärsmodeller bygger projektet Local Food Nodes på transparens och på en gåvoekonomimodell. Vill du hitta och bygga förstahandsrelationer med fantastiska lokala producenter och deras produkter, digitalt stödda av detta smidiga verktyg? Stöd oss gärna med så mycket som passar dig, så skall vi försöka skapa magiska lösningar, som kommer alla till dels.