Läs mer

Vi skapar Local Food Nodes för att underlätta för lokala livsmedelsproducent att bygga förstahandsrelationer, direkt med slutkonsumenter. Både skapa nya sådana, samt stärka de relationer som redan finns. Vi vill möjliggöra direkta transaktioner, motståndskraftiga samhällen och gemensamt återta kontrollen över vad vi äter och hur maten produceras. En längtan att göra mat lokal igen.

Resultatet av denna längtan, är ett öppet digitalt verktyg där livsmedelsproducenter kan presentera sin mat, lokala konsumenter beställer vad de vill och betalningar går direkt från konsument till producent. Leveranser och hämtning av mat sker på en förutbestämd plats och tid, detta kallas en nod, detta är den fysiska platsen där konsumenter och producenter möts. Denna typ av organisation gör det möjligt för producenter att leverera till flera konsumenter samtidigt medan konsumenterna kan hämta mat från många olika producenter.

Med Local Food Nodes vill vi också skapa ett öppet crowdfunding-verktyg för att möjliggöra ökad framtida livsmedelsproduktion, ett hälsosammare jordbrukssystem och för att flytta ekonomisk aktivitet dit där det gör nytta för lokal utveckling, som främjar lokal mat i lokala samhällen.

Genom att använda plattformen Local Food Nodes, och stödja projektet, hjälper till att medskapa och samfinansiera en ny modell för lokal matproduktion och distribution. Den årliga donationen, som alla konsumenter själv bestämmer storleken på, kommer att hjälpa till att göra det plattformen precis så bra som vi användare tillsammans väljer att det ska vara.

Välkommen till Local Food Nodes, en plattform där vi tillsammans skapar lokala livsmedelssystem.

Läs mer om vår vision för matens framtid, vår ekonomiska filosofi, projektets bakgrund och vart vi är på väg med projektet. (Kommer snart)

Skapa konto och stötta projektet med en donation av valfri storlek

Du kan enkelt skapa ett konto gratis eller enkelt logga in med din Facebookprofil.

Välkommen att surfa runt på webbplatsen, besöka utlämningsplatser nära dig och lägga läcker mat i din online kundvagn. För att lägga en första beställningen måste du först bli en stödjande donator. Du gör detta genom att betala en årlig donation. Beloppet du donerar är helt upp till dig. Det är upp till dig att bestämma vad du tycker att du har råd med och vad du tycker att denna tjänst är värd för dig och vårt samhälle. Oavsett belopp, samfinansierar du och medskapar et hälsosammare matsystem för framtiden, tillsammans med andra. Bra för dig, bra för alla. Stor tack för din medverkan.

Gå med i de utlämningsplatser du är intresserad av och beställ lokal mat, direkt från lokala producenter, helt utan mellanhänder.

Nu när du är inloggad kan du enkelt hitta de närmaste utlämningsplatserna där du befinner dig, genom att klicka på Local Food Nodes ikonen i det övre vänstra hörnet. Bläddra på kartan eller sök och gå med i de noder du vill. Börja sedan göra dina beställningar (du behöver inte gå med i en nod för att beställa mat på den, men det kommer att göra det lättare att använda webbplatsen)

Hämta din mat

Maten som du har beställt kommer att finnas tillgänglig på en förutbestämd tid och plats som anges på dina beställningar. Dessa beställningar kommer att skickas till dig via e-post och kommer också att vara tillgängliga för dig att se med hjälp av länkarna i användarmenyn. Du hämtar din mat direkt från respektive producent och du gör också alla betalningar direkt till producenterna. Detta säkerställer att producenterna behåller 100% av alla intäkter från de produkter de producerar.

Betalning kan göras på vilket sätt som helst som fungerar för producenten och för konsumenten. Producenter kan ange vilken typ av betalning de kommer att acceptera för varje individuell produkt när du beställer. Betalningar kan göras i förväg, vid utlämning eller med faktura eller i andra lämpliga former, till exempel: kontanter, mobilbetalningar, banköverföring eller lokala valutor.