REKO-ring Sunne

  • 19
    Anslutna konsumenter
  • 61
    Produkter
  • 10350 SEK
    cirkulerat

Info

Vi finns på Ekebyskolans parkering. Denna nod är en förlängning av Facebook gruppen REKO-ring Fryksdalen Alla deltagande producenter ska även ha med ett inlägg i Facebook gruppen REKO-ring Fryksdalen inför respektive tillfälle och vara medlem i producentgruppen på Facebook.