Info

Gröna Ägg består av oss, Max & Sarah, och vi bor på en liten gård utanför Sankt Olof. 

Vi producerar livsmedel på ett naturligt och hållbart sätt, vilket betyder för oss att vi inte använder nägra kemikalier i vår odling och att våra djur får en mysig plats innomhus men även har tillgång till utevistelse. 

I grönsaksodlingen försöker vi att använda så många kultursorter som vi kan hitta och tar en del av våra egna frö. All gödsel som vi använder kommer från våra djur på gården som äter grovfoder skördat av våra egna vallar. Därmed har vi ett eget liten näringskretslopp på gården och behöver inte köpa in extra näring utifrån. Vi odlar en mångfald av olika grönsaker kombinerad med blommor för att göra att även olika pollinatörer trivs hos oss. 

Under sommarhalvåret, när gräset växer, bor våra höns i mobila stallar så att de alltid har tillgång till nytt färsk gräs att äta och skrapa runt i och under vinterhalvåret bor de i ett hus med tillgång till utevistelse, där det finns en liten skog med buskar att gömma sig i och en del med gräs. Nägra av våra höns är av kulturraser som lägger ägg i olika färger. Den andra delen är värphybrider som används i den vanliga äggproduktionen. Vi vill se om det finns en marknad för ägg producerad av höns som får leva ett naturligt och långt liv, även om det innebär att man får mindre ägg per höna istället för att byta ut sina höns varje år (som man gör i vanlig, även krav, produktion) för att maximera antal ägg per höna och kunna producera så billigt som möjligt. 

Följ Gröna Ägg så att du alltid har en genväg tillbaka till sidan och för att få notiser när något uppdateras.
  • 0
    Följare
  • 0
    Noder
  • 2
    Produkter

Produkter